Spådomar: Fakta, fiktion och fantasi

Spådomar har praktiserats i årtusenden. Människor har alltid längtat efter att få veta vad framtiden har i beredskap för oss. Vem vill inte ha en glimt – om än bara för några ögonblick – av den kosmiska planen för att se om vårt öde ligger i rikedom eller fattigdom?

Spåkvinna
Spåkvinna

Spådom genom skratt och katter

Några av de påstådda metoderna för att spå om framtiden är helt enkelt bisarra. Gelomancy, till exempel, innebär att noggrant lyssna på hysteriska skratt (och till och med djurljud) efter ledtrådar om framtiden. De som utövade felidomancy påstod sig veta framtiden genom att observera katter; alla vet att en svart katt som korsar din väg förutspår otur, men visste du att nysning är en katts sätt att förutsäga regn?

Djurälskare var förmodligen inte så entusiastiska över det, men en populär metod för spådomar som praktiserades i antiken, kallad ”haruspication”, krävde att någon skar upp ett nyligen slaktat djur och drog ner dess tarmar till marken för att se om de blodiga inälvorna bildade några symboler som skulle kunna tolkas som ett bud på vad som skulle komma att ske.

Numerologi, Frenologi & Kiromanti

Numerologi
Numerologi

Många tror att en persons namn (eller till och med hur många bokstäver som finns i ett namn) ger viktiga ledtrådar om vad deras framtid kommer att erbjuda. En form av spådom menade att knölar på skallen exakt kunde förutsäga inte bara en persons personlighet utan faktiskt också deras framtid. Denna ”vetenskap” om frenologi var inte enbart en konstig utkantstro utan istället något som var väldigt populärt även bland välutbildade amerikaner och européer på 1800-talet.

Frenologi
Frenologi

Det finns många hundratals sedan länge misskrediterade (och självklart absurda) spådomsmetoder. Men många lika osannolika tekniker utövas än idag, inklusive numerologi, att läsa teblad, konsultera tarotkort och att undersöka linjerna på en persons handflata. Som novis kan man börja med de enklare teknikerna som tarotkort och sedan få över till mer avancerade metoder.

Drömtolkning

Drömtolkning
Drömtolkning

I årtusenden har drömmar allmänt sett ansetts vara ett spådomsverktyg, och det finns en blomstrande industri av böcker, DVD-skivor och spåkvinnor som hävdar att de förutsäger din framtid genom att tolka dina drömmar. Att drömma om en vind betyder till exempel att du kommer att förnya en viktig vänskap, och att drömma om valnötter indikerar att förluster och ekonomisk ruin är i antågande. (Så om du upprepade gånger drömmer om att äta valnötter på vinden med en viktig vän medan du förlorar pengar, så kanske du bör söka terapi.)

Spådomens psykologi

Oavsett vilken form spådomen tar så är den grundläggande processen densamma: att söka en mening i slumpmässiga mönster och fenomen. Någon väsentligen slumpmässig händelse observeras i naturen (djurljud eller drömmar spelas in) eller något orsakas (teblad rörs om, kort blandas) och människor undersöker resultaten noggrant och försöker tyda eller se en mening med dem.

Den mänskliga hjärnan är väldigt bra på att hitta (eller skapa) mening även när det inte finns någon, till exempel i slumpmässiga mönster. Det är därför människor ser ansikten och andra bilder i moln, i Rorschach-fläckar och kaffefläckar. Detta fenomen, som kallas pareidolia, är välkänt inom psykologin.

Rorschach-fläckar
Rorschach-fläckar

Giltigheten av spådomar

Fungerar något av dessa spådomsverktyg då? Tyvärr inte, och det är ingen svår sak att bevisa. De som påstår att de kan spå framtiden misslyckades med att förutsäga attackerna den 11 september 2001, den senaste globala ekonomiska kollapsen, den japanska tsunamin och härdsmältan 2011 och otaliga andra viktiga världshändelser som skulle kunna ha räddat oskyldiga liv om de hade förutspåtts korrekt i förväg.

Det mest uppenbara problemet är att olika spåmetoder misskrediterar varandra (och ofta sig själva) genom att ge inkonsekventa och motsägelsefulla förutsägelser. Svaren varierar inte bara mellan metoderna, utan de varierar även mellan konsultationer av samma tecken. Två tarotkort eller tebladsavläsningar med minuters mellanrum med samma person som ställer exakt samma fråga om framtiden borde ge samma svar, men det gör de i regel inte.

 • Om du vill veta om något kan hända dig är svaret alltid ja.
 • Om du vill veta om något kommer att hända dig är framtiden alltid oviss.

Låt oss till exempel säga att någon vill veta om de kommer att flytta till Paris de närmaste 10 åren, eller om det nuvarande politiska partiet kommer att väljas om nästa mandatperiod. Om någon av dessa spåmetoder fungerade borde de alla ge samma svar; det borde inte spela någon roll om du frågar en synsk, någon som läser tarotkort eller strör en handfull blomblad på marken och letar efter vägledning.

Svaren bör alla vara desamma, eftersom antingen så kommer du att flytta till Paris, eller inte, och det politiska partiet kommer antingen att väljas om eller inte. Istället är svaren ofta inte bättre än slumpen (som i dessa exempel ändå är 50/50). Detta är samma anledning till att en person kan konsultera 10 olika synska och få 10 olika svar om framtiden. Om dessa spåmetoder är så slumpmässiga och ombytliga, varför använda dem då överhuvudtaget?

50/50
50/50

Det väcker också en annan fråga: Om någon av metoderna verkligen fungerade, varför skulle det då finnas så många olika? Varför inte hålla fast vid en beprövad, pålitlig metod istället för att skapa bokstavligen hundratals andra spådomsverktyg?

Om det var vetenskapligt bevisat att läsa teblad är ett mer exakt sätt att förutsäga framtiden än att till exempel titta på kristaller eller konsultera tarotkort, då skulle folk naturligtvis använda metoden som fungerar.

Istället är alla spådomsmetoder lika giltiga (eller ogiltiga) eftersom de alla bygger på samma felaktiga premiss, att läsning av en mening i slumpmässiga fenomen förutsäger ödet.

Även många böcker som ägnas åt spådomar erkänner att teknikerna är opålitliga; en ”Notering till läsaren” som föregår boken ”The Complete Book of Fortune” lyder:

”När man försöker känna sin framtid med någon metod för spådom, måste de erhållna resultaten betraktas som en indikation på vad som kan hända och får inte accepteras som avgörande bevis för vad som kommer att hända.”

Fri vilja kontra determinism

The Complete Book of Fortune

Många människor som tror på spådom inser inte att om de har rätt så har de svaret på en av filosofins grundläggande frågor, den om fri vilja kontra determinism.

De flesta människor skulle föredra att tro att de kontrollerar sina egna handlingar och fattar sina egna beslut i livet; men om någon har förmågan att veta framtiden bevisar det att de har fel.

Antingen finns det ”en framtid” att känna till (eller åtminstone kunna få lite kunskap om) – och då är vår framtid redan förutbestämd, eller så är framtiden okänd och osäker.

Logiskt sett så kan du ju inte kontrollera ditt eget öde om framtiden redan är bestämd.

Man behöver inte konsultera en synsk eller spåkvinna för att komma på en möjlig, potentiell vision av något som kan eller inte kan hända.

Ja

Vem som helst kan göra det; om du vill veta om något bra eller dåligt kan hända dig – från att träffa en lång mörk främling till att dödas i en flygolycka, till att vinna på lotteriet – så är svaret alltid ja. Om du vill veta om dessa saker kommer att hända dig, så är framtiden – som alltid – oviss.

Europeiska och amerikanska spådomar

Ouija-bräda
Ouija-bräda

Kartomanti

Vanliga metoder som används för spådomar i Europa och Nord- och Sydamerika inkluderar astromancy, horary astrologi, pendelläsning, Ouija-bräda, tasseografi (läsa teblad i en kopp), kartomanti (spådomssägande med kort), tarotläsning, kristallskådning (läsning av en kristallsfär), litomanti (avläsning av stenar eller ädelstenar) och kiromanti (läsning av handflatorna). De tre sistnämnda har traditionella associationer i det populära sinnet med romer och sinti (ofta kallade ”zigenare”).

En annan form av spådom, ibland kallad ”läsning” eller ”andlig konsultation” förlitar sig inte på användningen av specifika anordningar eller metoder, utan består av att utövaren förmedlar råd och förutsägelser till klienten som sägs ha kommit från andar eller i visioner. Denna form av spådom är särskilt populär i det afroamerikanska samhället.

Följande metoder för spådomar har antingen utvecklats i Europa och Amerika eller så är de för närvarande populära i västerländsk kultur. Observera att en del av dessa metoder har sitt ursprung i Asien och på andra håll, men alla de listade praktiseras av personer av europeisk, euroamerikansk, afroamerikansk och asiatisk-amerikansk etnicitet.

Astrologi
Astrologi

Alectryomancy

Metoder för spådomar

 • Alectryomancy: genom observation av en tupp som pickar på spannmål.
 • Astrologi: genom himlakropparnas rörelser.
 • Astromancy: observation av stjärnorna.
 • Auspicier: genom fåglarnas flykt.
 • Bibliomanti: efter böcker; ofta, men inte alltid, religiösa texter.
 • Carromancy : genom mönster i smältande eller droppande vax.
 • Chronomancy: om tid, tur/otursdagar.
 • Cold reading: genom att använda visuella och hörbara ledtrådar (tankeläsning).
 • Cybermancy: med datorer.
 • Extispicy: med djurens inälvor.
 • Feng shui: genom jordisk harmoni.
 • Gastromancy: genom magbaserad buktalning (historiskt).
 • Geomanti: genom markeringar i marken, eller hur jorden ligger när den kastas.
 • Haruspex: med en lever från offrade djur.
 • Horary astrology: genom att astrologiskt läsa den tid då frågan ställdes.
 • Hydromancy: spådom med hjälp av vatten.
 • I Ching spådom: med rölleka stjälkar eller mynt och I Ching.
 • Kartomanti: med kort och ibland för hand.
 • Kiromanti: konsten att spå i handen.
 • Klärvoajans: genom andlig syn eller en inre syn.
 • Kristallskådning: med en kristallkula.
 • Litomanti: med stenar eller ädelstenar.
 • Nekromanti: man talar med de döda eller de dödas andar eller själar.
 • Numerologi: spådomar efter siffror.
 • Oneiromancy: en form av spådomar baserat på drömmar.
 • Onomancy: spådomar baserade på en personens namn.
 • Ouija-bräda: en platta, vanligtvis av trä, med alfabetets bokstäver inristade, som används för att kontakta andar.
 • Pendelavläsning: genom rörelserna hos en upphängd pendel eller vikt.
 • Pyromanti: man spår genom att titta in i elden.
 • Rhabdomancy: spådom med stavar.
 • Runkastning eller runspådom: med runor.
 • Skådning: genom att titta på eller in i reflekterande föremål.
 • Taromanti: genom en form av Kartomanti med tarotkort.
 • Tasseografi: att spå i teblad eller kaffesump.
Pyromanti
Pyromanti

Numerologi: Spådomar efter siffror

Numerologi är en fascinerande och uråldrig praxis där siffror anses bära på djupare betydelser och kunna ge insikter om en persons karaktär, öde och framtida möjligheter. Denna mystiska vetenskap grundar sig på tron att universum i grund och botten är matematiskt, och att genom att studera och tolka de numeriska värdena i våra liv, kan vi få en djupare förståelse för världen omkring oss och vår plats i den.

Grundprinciper i numerologi

Numerologins rötter sträcker sig tillbaka till antikens filosofier och kulturer, inklusive Babyloniens, Greklands, och även den tidiga kristendomens mystik. Kärnan i numerologi är relationen mellan siffror och deras metafysiska egenskaper. De mest grundläggande elementen i numerologi inkluderar livsvägsnummer, ödessiffror, själens önskanummer och många andra, alla härledda från en individs fullständiga namn och födelsedatum. Många människor har favoritnummer de tror mest på och använder på casinon vid spel på blackjack, lotto, bingo och olika casinospel som slots och roulette.

Hur numerologi fungerar

För att utföra en numerologisk analys börjar man vanligtvis med att omvandla bokstäverna i en persons fullständiga namn till motsvarande siffror enligt ett specifikt system (oftast det pythagoreiska systemet). Därefter adderas dessa siffror tillsammans på olika sätt för att producera nyckelnummer som anses avslöja olika aspekter av personens personlighet och livsväg.

Födelsedatumet används också för att beräkna viktiga numerologiska siffror, såsom livsvägsnummer, som sägs avslöja mycket om individens karaktär, naturliga talanger och livets utmaningar.

Livsvägsnummer och deras betydelser

Ett av de mest centrala begreppen inom numerologi är livsvägsnumret. Det här numret beräknas från ditt födelsedatum och anses ge viktig information om din livsväg, inklusive dina styrkor, svagheter och utmaningar du kan komma att möta. Här är en kort översikt över de nio livsvägsnumren och deras generella betydelser:

 1. Ledarskap och självständighet
 2. Diplomati och samarbete
 3. Kreativitet och kommunikation
 4. Stabilitet och process
 5. Frihet och äventyr
 6. Ansvar och omsorg
 7. Analys och förståelse
 8. Makt och material framgång
 9. Humanism och filantropi

Användning av numerologi

Människor vänder sig till numerologi för en mängd olika skäl. Vissa söker vägledning i sina personliga och professionella liv, medan andra är nyfikna på sina framtidsutsikter inom kärlek, hälsa eller ekonomi. Numerologi kan också användas för att välja gynnsamma datum för stora händelser, såsom bröllop eller företagslanseringar, genom att identifiera dagar med positiva numerologiska vibrationer.

Medan numerologi erbjuder intressanta insikter och kan fungera som ett verktyg för självreflektion och vägledning, är det viktigt att komma ihåg att det, liksom alla former av spådom, bör tas med en nypa salt. Livets komplexitet och oförutsägbarhet kan inte fullständigt reduceras till siffror. Ändå fortsätter numerologi att fascinera och inspirera människor världen över, och erbjuder ett unikt perspektiv på det universella språket av siffror.

Sociologi

I Europa och Amerika har spådomar ibland ansetts vara en religiös synd och både religiösa förbud och civila lagar har i vissa tider och platser förbjudit bruket. Av dessa skäl är många vanliga urbana européer och amerikaner omedvetna om hur populärt spådomar fortfarande är hos allmänheten och blir förvånade när de får reda på en kändis eller politiker som rådfrågar en spåkvinna i syfte att fatta beslut.

Typiska ämnen som västerländska spådamer gör förutsägelser om inkluderar framtida romantiska, ekonomiska och barnafödande utsikter. De kan också uppmanas att hjälpa till i beslutsfattande om jobbmöjligheter, resultatet av sjukdomar och planer för äktenskap eller skilsmässa.

Karaktärsläsningar
Karaktärsläsningar

Förutom att spå om framtiden så kan många spåkvinnor också ge ”karaktärsläsningar”. Dessa är korta analyser av en persons karaktär och behöver inte nödvändigtvis involvera specifika förutsägelser om framtida händelser. Metoder som används i karaktärsanalysavläsningar inkluderar numerologi, grafologi, kiromanti (konsten att spå i handen) och astrologi.

Grafologi
Grafologi

Ämnet för en karaktärsläsning kan vara klienten, som söker självkännedom, men det är även ganska vanligt att spåmannen gör en karaktärsläsning på klientens blivande partner. I det senare fallet, när en tredje part utvärderas med avseende på äktenskaplig förenlighet med klienten, inträffar ett element av förutsägelse, eftersom utövaren utforskar framtiden för förhållandet baserat på de två parternas karaktärer.

I den samtida västerländska kulturen tycks det som om kvinnor konsulterar spåkvinnan mer än män: en viss indikation på detta kommer från överflödet av annonser för kommersiella spådomstjänster i tidningar som riktar sig till kvinnor, medan sådana annonser förefaller praktiskt taget obefintliga i tidningar som riktar sig specifikt till män.

Ronald H. Isaacs
Ronald H. Isaacs

Det är ganska vanligt att unga kvinnor söker sig till spådamer när de börjar bli vuxna, och många kvinnor upprätthåller decennier långa relationer med sina personliga läsare eller spåkvinnor.

Telefonkonsultationer med synska (som debiteras uppringarens telefonkonto till mycket höga priser) ökade i popularitet under 1990-talet men de har inte ersatt – och kommer kanske aldrig att ersätta – de traditionella kortläsarna, tebladsläsarna, handläsarna och andliga läsarna som träffar sina kunder.

Ronald H. Isaacs, en amerikansk rabbin och författare, som diskuterade spådomens roll i samhället, menade:

”Sedan urminnes tider har människor längtat efter att få vetskap om det som framtiden har i beredskap för dem. Således, i den antika civilisationen, och även idag med spådomar som ett sant yrke, fortsätter mänskligheten att vara nyfiken på sin framtid, både av ren nyfikenhet och av en önskan att bättre förbereda sig för den.”

New York Times
New York Times

Populära medier som New York Times har förklarat för sina amerikanska läsare att även om spåmän för 5 000 år sedan var uppskattade rådgivare till assyrierna, förlorade de respekt och vördnad under 1600- och 1700-talen.

Med framväxten av kommersialismen, kom ”försäljningen av ockulta metoder [anpassade för att överleva] i det större samhället”, enligt sociologerna Danny L. och Lin Jorgensen. Ken Feingold, författare till ”Interactive Art as Divination as a Vending Machine,” sade att med uppfinningen av pengar blev spådomen ”en privat tjänst, en vara på marknaden”.

Klientel

”Om folk visste hur många människor, särskilt de mycket rika och mäktiga som går till synska, skulle dom tappa hakan.”

År 2000 noterade en skribent för Northern Echo, en kanadensisk tidskrift, att den kanadensiska klärvoajanta Mrs. Jane Welbourn sa att;

”ungefär 90% av människorna jag träffar upplever stress, eller så är det något som stör dem. Oavsett om det är drycker, droger, sjukdom, ekonomiskt, otrohet eller äktenskapliga problem, så finns det oftast något.”

Typiska kunder

Danny Jorgensen, University of South Florida
Danny Jorgensen, University of South Florida

1982 erbjöd Danny Jorgensen, professor i religionsvetenskap vid University of South Florida en andlig förklaring till spådomens popularitet. Han sa att människor besöker synska eller spåmän för att få självförståelse och kunskap som kommer att leda till personlig makt eller framgång i någon aspekt av livet.

Tretton år senare, 1995, erbjöd Ken Feingold en annan förklaring till varför människor söker sig till spåmän:

”Vi vill veta andra människors handlingar och vi vill lösa våra egna konflikter angående beslut som ska fattas och vårt deltagande i sociala grupper och ekonomier. Spådomar tycks ha uppstått ur vår kunskap om dödens oundviklighet. Tanken är tydlig – vi vet att vår tid är begränsad och att vi vill att saker i våra liv ska ske i enlighet med våra önskemål. Genom att inse att våra önskningar har liten makt, har vi sökt teknologier för att få kunskap om framtiden… få makt över våra egna [liv].”

I slutändan förmedlas anledningarna till att en person konsulterar en spåman eller spåkvinna av kulturella förväntningar och av personliga önskningar, och tills en statistiskt noggrann studie av fenomenet har genomförts, är frågan om varför människor konsulterar spåmän vidöppen för åsikter.

Tjänster

Traditionella spåkvinnor varierar i metodik, de använder vanligtvis tekniker som sedan länge är etablerade i deras kulturer och uppfyller därmed de kulturella förväntningarna hos deras kundkrets.

Handläsning
Handläsning

Bland kunder med europeisk härkomst, är handläsning populär och precis som med astrologi och tarotkortläsning, ges råd i allmänhet om specifika problem som drabbar klienten.

Icke-religiös andlig vägledning kan också erbjudas.

En amerikansk klärvoajant vid namn Catherine Adams har skrivit:

”Min filosofi är att lära ut och praktisera andlig frihet, vilket innebär att du har din egen andliga vägledning, som jag kan hjälpa dig att komma i kontakt med.”

Rootworking
Rootworking

I det afroamerikanska samhället, där många människor utövar en form av folkmagi som kallas hoodoo eller rootworking, kan en spåsession eller ”läsning” för en klient följas av en praktisk vägledning med hjälp av trollformler och kristen bön, genom en process som kallas ”magisk coachning.”

Förutom att dela och förklara sina visioner kan spåkvinnan också agera som rådgivare genom att diskutera och ge råd om sina klienters problem. De vill att deras klienter ska utöva sin egen viljestyrka.

Heltidskarriärer

Vissa försörjer sig helt och hållet på sin spådomsverksamhet; andra behåller ett eller flera jobb, och deras andra jobb kan eller kanske inte relaterar till yrket spådom.

1982 fann Danny L. och Lin Jorgensen att;

”även om det finns en avsevärd variation mellan [dessa sekundära] yrken, är [deltidsspådamer] överrepresenterade inom mänskliga tjänsteområden: rådgivning, socialt arbete, undervisning, hälsa och vård.”

Samma författare, som gjorde en begränsad undersökning av nordamerikanska spåmän, fann att majoriteten av spåkvinnorna är gifta och har barn, och ett fåtal hävdar att de har en examen.

”De går på bio, tittar på tv, arbetar med vanliga jobb, handlar på K-Mart, äter ibland på McDonald’s och åker till sjukhuset när de är allvarligt sjuka.”

Certifiering

Även om det finns ett antal utbildnings- och certifieringsprogram som erbjuds till spådamer, genomgår de flesta utövare inte ett undervisningsprogram eller visar upp en officiell dokumentation på utbildning, utan förlitar sig istället på påstådda familjeläror, naturlig förmåga, personlig erfarenhet och på rekommendationer som bevis på deras lämplighet och begåvning för yrket.